Strength of synergy!

Pozovite nas

+386 59 789 700

Radno vreme

08:00 - 18:00
KONTANTIRAJTE NAS

Politika kvaliteta

Kompanija Silo Jeličić d.o.o.

POLITIKA KVALITETA

Insistiramo na nadmašivanju zvaničnih zahteva lokalnog zakonodavstva preuzimajući na sebe ulogu inicijatora novih standarda kvaliteta prevoza.

Pored toga što se staramo da se u potpunosti poštuju odredbe lokalnog zakonodavstva, uz posebne zahteve klijenata, naša Politika kvaliteta omogućava mogućnost praćenja kvaliteta našeg transporta od momenta sklapanja ugovora do momenta izvršenja transporta.

Omogućavajući klijentima uvid u tip robe koja je prethodno vožena našim cisternama, i prateći uputstva za pripremu i čišćenje istih omogućavamo visok nivo sigurnosti i pouzdanosti. Naše osoblje će u skladu sa pravilnikom o radu i standardima ostvariti posebnu pažnju na svim kritičnim tačkama transporta u cilju onemogućavanja bilo kakve kontaminacije robe koje nam poveravaju naši klijenti. Savremenim metodama sledimo evoluciju klijenata i gradimo našu konkurentnost.

Menadžment kompanije preuzima obavezu posvećenosti implementacije najviših standarda sigurnosti i kvaliteta održavanjem postojećih i uvođenjem novih procedura koje će klijentima omogućiti da se osećaju sigurnim da se njihova roba prevozi na najpouzdaniji način. Osposobljeni, motivisani i verni zaposleni su temelj sprovođenja naše politike kvaliteta.

Usvojivši filozofiju preduzeća koje stalno uči definišemo pristup ka poboljšanju sistema vođenja kvaliteta po principu neprestanog napretka. Kvalitet je obaveza svakog zaposlenog bez obzira na funkcionalni ili radni zadatak koji obavlja u preduzeću. Rukovodstvo je obavezno da podstiče i učestvuje u programima i zadacima za unapređenje učinka svakog poslovnog procesa.

Direktor Nenad Jeličić