Strength of synergy!

Pozovite nas

+386 51 282 001

Radno vreme

08:00 - 17:00
KONTANTIRAJTE NAS

Misija i vizija

Kompanije Silo Jeličić d.o.o.

MISIJA I VIZIJA KOMPANIJE

NAŠA MISIJA

Ponuditi vodeće učinke na taj način da :

  • Bezbedno i pouzdano vršimo usluga transporta
  • Budemo kompanija izbora kako za zaposlene tako i za druge zainteresovane strane
  • Budemo odgovorni članovi društvene zajednice

    NAŠA VIZIJA

    Želimo da postanemo najbolje vođena i najviše vrednovana kompanija u drumskom transportu rasutih materijala