Strength of synergy!

Pozovite nas

+386 51 282 001

Radno vreme

08:00 - 17:00
KONTANTIRAJTE NAS

Kvalitet

Usluga kompanije Silo Jeličić d.o.o.

UslugeDa bismo dokazali da naše procedure zadovoljavaju najviše zahteve, dokumentovali smo ih kroz sertifikate kvaliteta. Naš interni Integrisani menadžment sistem je zasnovan na principima ISO9001.

Iz njega izviru zasebni sertifikati vezani za kvalitet u hemijskoj industriji (SQAS) , industriji hrane za ljude (HACCP) i hrane za životinje (GMP+B4).

Mi uvek zanavljamo naše sertifikate, i posedujemo zasebne sertifikate za oba ogranka kompanije.

Politika kvaliteta

Insistiramo na nadmašivanju zvaničnih zahteva lokalnog zakonodavstva preuzimajući na sebe ulogu inicijatora novih standarda kvaliteta prevoza...

OPŠIRNIJE

TOTAL QUALITY

Naš interni Integrisani menadžment sistem je zasnovan na principima ISO9001. Kao dodatni korak ka cilju potpunog kvaliteta 2011 smo uveli SQAS.

OPŠIRNIJE

SQAS

SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) je sistem usaglašenog nadzora predviđenog za procenjivanje performansi dobavljača logističkih usluga (LSP).

OPŠIRNIJE

GMP+

GMP je skraćenica za Good Manufacturing Practice je sertifikacioni sistem razvijen 1992 godine integracijom zahteva ISO standarda upravljanja kvalitetom sa HACCP "+" označava integraciju HACCP.

Opširnije

SEDEX

Kao dodatni korak u smeru uspostavljanja novih standarda poslovanja i društvene odgovornosti postali smo članovi SEDEX grupe osnovane zbog unapređenja odgovornog i etičkog ponašanja u poslovanju.

Opširnije

ERS Charter

Kompanija Silo Jeličić obraća naročitu pažnju na bezbednost, kako svojih zaposlenih tako i svih ostalih učesnika u saobraćaju.

Opširnije