Strength of synergy!

Pozovite nas

+386 51 282 001

Radno vreme

08:00 - 17:00
KONTANTIRAJTE NAS

Konsalting

Usluga kompanije Silo Jeličić d.o.o.

KONSALTING

Kompanije koje žele da unaprede tehnološki nivo svoje proizvodnje i unaprede svoje proizvodne kapacitete ili da ih optimizuju napuštanjem paletnih skladišta i orijentacijom na skladištenje rasutih materijala u silosima se mogu osloniti na znanje i ekspertizu našeg tima. Ponudićemo vam rešenja koja odgovaraju vašim trenutnim i budućim potrebama

Silos – od grčke reči σιρός (siros) - ˝jama za čuvanje žita˝ je struktura za čuvanje rasutih materijala. Arheološka iskopavanja dokazuju upotrebu silosa u staroj Grčkoj još od 8 veka pre nove ere. Prvi moderan silos je osmislio i podigao Fred Heč (Fred Hatch) 1873 godine u Ilinoisu, SAD. Bio je napravljen od drveta i služio je za skladištenje žita.

Prednosti silosa

 • Zahtevaju manje prostora za izgradnju i štede na troškovima zemljišta.
 • Pružaju duži vek trajanja uskladištene robe.
 • Silosi imaju ugrađene sisteme za zaštitu od bakterija i insekata sprečavajući gubitke žitarica (u klasičnim skladištima se na ove gubitke odnosi 2-6% ukupno uskladištenih količina)
 • Silosi se lako transportuju, podižu i stavljaju u funkciju štedeći vreme u realizaciji projekata
 • Silosi imaju ugrađene sisteme za kontrolu temperature sprečavajući neželjene promene na uskladištenim materijalima nastale zbog varijacija u temperaturi/vlazi.
 • Ne zahtevaju dodatne sisteme za upravljanje zalihama
 • Silosi zahtevaju manje radne snage i to u odnosu i do 1:10 prema konvencionalnim skladištima čime se smanjuju troškovi radne snage
 • Silosi umanjuju rastur robe koji je najčešće vezan za ljudski faktor ali i za ostale skladišne sisteme u klasičnim skladištima, jer silosi funkcionišu po principu ALL IN-ALL OUT
 • U skladu sa pomenutim prednostima silosi daju vrednost uloženom novcu, kraći period povraćaja investicije i niže operativne troškove poslovanja.

  Prednosti silo transporta u odnosu na konvencionalan transport rasute robe u vrećama (big bags):

 • Štedi najmanje 10€ po metričkoj toni time što ne koristi ambalažu i palete
 • Viša produktivnost zahvaljujući većoj automatizaciji
 • Manji rastur pri istovaru i manji gubici robe
 • Veća količina materijala prevezena po jednom transportu