Strength of synergy!

Pozovite nas

+386 51 282 001

Radno vreme

08:00 - 17:00
KONTANTIRAJTE NAS

Istorijat

Kompanije Silo Jeličić d.o.o.

ISTORIJAT

30.01.2001. godine preduzeće se registruje kao Ortačko društvo ˝Silo Jeličić˝ i ovaj datum se uzima kao početak korporativnog poslovanja.

Kompanija vrši, pored bilateralnih transporta i transporte između evropskih zemalja, preuzimajući ulogu međunarodnog transportera u pravom smislu te reči. Fond znanja i iskustva raste sa ugledom kompanije koja nalazi svoje mesto na evropskom tržištu transporta.

2006. godina donosi nove trendove i kompanija počinje sa transportom suvih materija silo cisternama kao delom svog transportnog portfolia. Prenoseći svoje iskustvo iz ostalih oblasti transporta, uigrani tim sa skromnim sredstvima ubrzo stiče reputaciju pouzdanosti na izbirljivom tržištu klijenata specijalizovanih za ovakav tip transporta. 2008. godine vizija posvećenog industrijskog transportera se realizuje potpunim fokusiranjem na silo transport suvih materija. Flota se ujedno specijalizuje za ovaj tip prevoza , diversifikujući se za svaku potrebu naših klijenata. Misija kompanije postaje da u regionu jugoistočne Evrope ponudi kako domaćim tako i internacionalnim kompanijama kompletna rešenja u ovom specifičnom vidu transporta karakterističnom za velike proizvodne sisteme sa visokim zahtevima kvaliteta i preciznosti.

2011. godine kompanija preuzima korake u nadmašivanju zahteva lokalnog zakonodavstva verifikovanjem sopstvene uspešne poslovne prakse dobijanjem prvog sertifikata – SQAS (Safety and Quality Assesment System), koji procenjuje kvalitet, sigurnost ,bezbednost i ekološke performanse logističkih usluga i hemijskih distributera.

2012. godine obezbeđujemo i GMP+ (Good Manufacturing Practice) sertifikat čime smo verifikovali svoje visoke standarde za prevoz hrane za životinje, ujedno nastavljajući investicije u veoma teškim tržišnim uslovima kako na domaćem tako i na svetskom nivou.

2013.godine osnivamo ogranak u EU. Ovim se stavljamo u ravnopravan položaj sa ostalim evropskim prevoznicima koristeći sve prednosti jedinstvenog EU tržišta. Kompanija je osnovana u Rogaškoj Slatini, Slovenija. Misija kompanije prenosi se sa regionalnog na kontinentalni nivo.

2015. godine se efekti strategije diversifikacije opredmećuju kroz ostvarene rezultate.

2016. godine kroz sertifikaciju na GMP+B.4 izjednačavamo ogranke zasebno ostvarenim sertifikatima kvaliteta.

2017. godine uspostavljamo stratešku saradnju sa SCANIA Group. Takodje, potvrdjujemo se kroz SMETA nadzor grupacije SEDEX

2018 Kompanija se pridružuje globalnoj inicijativi Clean sweep (Zero pellet spill)

2019 Nabavka vakuum silosa i proširenje portfolia usluga

2020 Podrška partnerima za vreme Covid19 pandemije