Strength of synergy!

Pozovite nas

+386 51 282 001

Radno vreme

08:00 - 17:00
KONTANTIRAJTE NAS

GMP+

Kompanija Silo Jeličić d.o.o.

GMP+

GMP je skraćenica za Good Manufacturing Practice (Dobra proizvođačka praksa) je sertifikacioni sistem razvijen 1992 godine integracijom zahteva ISO standarda upravljanja kvalitetom sa HACCP "+" označava integraciju HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

GMP+ sistem ne definiše samo uslove koji se odnose na proizvodnju hrane za životinje već i za skladištenje, transport, osoblje, procedure, dokumentaciju...

Oznaka kvaliteta GMP+ International vas obaveštava da kompanija Silo Jeličić doo garantuje pouzdanost, kvalitet, održivost i bezbednost. Ovo takođe znači da ispunjavamo sve lokalne i međunarodne zahteve za prevoz hrane za životinje.

www.gmpplus.org